VARIABILNÍ APLIKACEPro dosažení efektivních výsledků systému precizního zemědělství PREFARM je rozhodující dotažení agronomických doporučení až do realizace variabilní aplikace.

Již od roku 1997 se náš úsek Agroslužeb specializuje na technologie umožňující GPS navigované variabilní aplikace pevných i kapalných hnojiv a také variabilní aplikace vápenatých hmot.


» Komplexní služby


Klienti systému precizního zemědělství PREFARM®, kteří nechtějí využít služby variabilní aplikace hnojiv, mohou využít vlastní techniku umožňující variabilní aplikace nebo doplnit vlastní aplikační techniku zařízením pro řízení variabilní aplikaci. V těchto případech pak je zákazníkovi dodána aplikační mapa ve formátu pro konkrétní zařízení, kterým bude aplikaci provádět.

Nejjednodušší způsob využití výsledků doporučení, které vychází ze systému precizního zemědělství PREFARM® je pásmová aplikace hnojiv. Je využívána zemědělci, kteří nedisponují kompletním vybavením pro automatické řízení strojů ve variabilní aplikaci hnojiv. Pozemky jsou na základě plánu hnojení rozděleny do pásem, které se od sebe podstatně liší svými vlastnostmi. Obsluha strojů pak pouze na základě znalosti své polohy na pozemku z jednoduchého GPS přijímače „ručně mění nastavení dávkování“. Přesto, že jde z technického hlediska o primitivní variantu variabilní aplikace, lze i tak dosáhnout významných úspor hnojiv nebo lepší efektivity využití živin. Tato metoda je často využívána například pro aplikaci vápenatých hmot nebo organických hnojiv.

Při pořizování nové aplikační techniky důrazně doporučujeme si ověřit, že tvrzení dodavatelů techniky o schopnosti variabilní aplikace jsou pravdivá. Běžně se stává, že technika, u které byla garantována schopnost variabilní aplikace, variabilní aplikace buďto vůbec neumoumožňuje nebo pouze za cenu nemalých dodatečných investic.