MENU

PREFARM MAPSERVERJednou z hlavních předností a nedílnou součástí systému přesného zemědělství PREFARM je webová aplikace PREFARM MapServer. Tato na trhu jedinečná aplikace je vyvíjena naší společností dle potřeb přesného zemědělství již od roku 2002. Je neustále upravována dle požadavků našich zákazníků, což zaručuje její maximální užitnou hodnotu.


Tato webová aplikace není určená pouze agronomům, ale je také hojně využívána řídícím managementem jednotlivých farem k získání rychlého přehledu o celkovém stavu obhospodařovaných pozemků při rozhodování jak nejefektivněji investovat prostředky při nákupu hnojiv.

PREFARM MapServer je kompatibilní s programem GC ÚPRAVY® společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. určeným pro efektivní vedení agronomických evidencí.

PREFARM MapServer výrazně zrychlil a zkvalitnil tvorbu plánu hnojení pro nadcházející sezónu, která je jednou ze základních činností agronomické práce. V současné době u nás ani v zahraničí neexistuje srovnatelný nástroj pro tvorbu agronomických plánů hnojení, který by mimo jiné umožňoval v rámci aplikace precizního zemědělství volbu mezi variabilními a tradičními aplikacemi, zohledňoval stav sorpčního komplexu a zrnitostního složení půdy, umožňoval odpočty živin s ohledem na organická hnojení včetně zadávání vlastních organických hnojiv (digestáty, fugáty apod.), poskytoval náhledy aplikačních map, zahrnoval zpracování a implementaci výnosových map atd.