PREFARM® - komplexní systém precizního zemědělství  

Systém precizního zemědělství s obchodním názvem PREFARM nabízí naše společnost od roku 1997. Jeho hlavním přínosem je efektivní využití hnojiv, zvýšení výnosů a stabilizace kvality produkce. Jednotlivé prvky systému PREFARM jsou dnes využívány na výměře několik stovek tisíc hektarů nejen v Česku, ale i okolních státech. Závěry dlouhodobého sledování výsledků systému ukazují na pozitivní vliv řízené variabilní aplikace na zvýšení efektivity využití hnojiv v průměru o 14%, u vápenatých hnojiv až 24%. Podle stupně intenzity hnojení tak hovoříme o 200 – 600 Kč/ha, což zaručuje bezproblémovou návratnost prostředků investovaných do zavedení systému již v prvním roce po implementaci.

Systém PREFARM je dynamický produkt, který se neustále rozvíjí v souladu s nejnovějšími poznatky v agronomické i technické oblasti. Proto abychom udrželi tento trend účastníme se několika vědeckých a výzkumných projektů. Výsledky a závěry projektů jsou bezprostředně zapracovávány do systému tak, aby vedly k neustálému zlepšování kvality poskytovaných služeb v oblasti precizního zemědělství.


Partneři: