MENU

PALIVO EKOVERPalivo na bázi rostlinných materiálů

Rostlinný materiál je tvořen převážně odpady po čištění zemědělských plodin, jako jsou zlomky semen a semena poškozená, semena plevelů a nekulturních plodin, povrchové a obalové vrstvy semen, otruby šroty a mouky nevhodné pro potravinářské nebo krmné účely a různé části rostlin.

Oxid uhličitý, který vzniká při spalování paliva EKOVER se vzhledem k rostlinnému původu nezapočítává do limitů emisí tohoto skleníkového plynu.

Průměrné fyzikální a chemické vlastnosti:

  • Vlhkost 13 %
  • Popel 6 %
  • Měrná hmotnost 650 kg/m3
  • Výhřevnost 15,5 MJ/kg

KONTAKT