OSIVA


Společnost MJM agro, a. s. nabízí svým zákazníkům
široký sortiment kvalitních osiv výkonných domácích i zahraničních odrůd a hybridů.


Při zajišťování osiv spolupracujeme s předními osivářskými podniky, vlastníky odrůd a šlechtitelskými stanicemi.

Veškerá námi dodaná osiva pochází z uznaných množitelských porostů. Osiva dodáváme mořená účinnými mořidly v pytlích nebo velkoobjemových vacích podle přání odběratele.

Zajišťujeme včasný a operativní návoz osiv k odběrateli, pro skladování jsou vyčleněny skladovací kapacity na VOP Litovel, VOP Přerov a VOP Skalice nad Svitavou, kde je možno část osiv uskladnit až do doby odběru.

Poskytujeme poradenství při výběru vhodných odrůd a hybridů pro pěstitelské oblasti nebo konkrétní stanoviště a dle požadavku trhu.

Firma MJM agro, a. s. je svým objemem a kapacitou schopna poskytovat nadstadardní obchodní zázemí a svým klientům výhodné platební podmínky, umožňující platbu za odebraná osiva až ze sklizně.


OBILOVINY

 • pšenice ozimá, pšenice jarní,
 • ječmen ozimý, ječmen jarní,
 • tritikale, oves setý, žito ozimé,
 • kukuřice


OLEJNINY

 • řepka ozimá, řepka jarní,
 • hořčice bílá, mák setý,
 • len setý, slunečnice


LUSKOVINY

 • hrách setý,
 • peluška setá,
 • bob obecný


PÍCNINY

 • vojtěška, jetel,
 • trávy, travní směsi