MENU

NOVÁ PALETIZAČNÍ LINKA

13. 09. 2021

Nová paletizační linka

V měsíci srpnu byla na míchárně krmných směsí ve Šternberku instalována nová moderní paletizační linka. Před touto instalací musela obsluha pytlovací linky ručně skládat každý pytel zvlášť na paletu, kterou následně ručně ovinovala fólií.

Denně tak zaměstnancům výrobny doslova „prošlo rukama“ i 50 tun pytlovaných krmných směsí. Nyní je vše automatizováno a manuální skládání palet se stává historií.

Linka umožňuje automatický proces ukládání uzavřených pytlů na palety, ovinutí a dopravu palet na odběrový dopravník pro odběr palet vysokozdvižným vozíkem.

Obsluha provádí tyto činnosti:

• Zakládá podkladové kartony do zásobního místa vkladače podkladových kartonů na paletu.

• Zakládá prázdné palety do zásobníku palet paletizačního zařízení.

• Zakládá fólie do ovinovacího zařízení.

• Odváží vyřazené pytle s hmotností mimo povolenou toleranci.

• Kontroluje činnost linky a řeší nestandardní jevy.

Přestože většina naší pytlované produkce tvoří pytle o váze 20 kilogramů, jsme nyní připraveni reagovat i na aktuální poptávku trhu po menších baleních a pytlovat tato menší balení bez výrazného snížení výkonu linky.

Rád bych tímto poděkoval obsluze pytlovačky a skladníkům Radkovi, Tondovi, Milanovi a Broňovi, kterým se díky modernizaci paletizační linky uvolnily ruce pro práce s vyšší přidanou hodnotou a mohou se teď plně věnovat kontrole výstupů a kvalitě zboží.

Velké poděkování patří i dodavatelské firmě VELS vážící elektronické systémy s.r.o. z Pardubic, která nejen řádně zařízení dodala, ale i zaškolila obsluhu.

Tato investice je součástí projektu Modernizace zpracovatelského podniku, v operaci 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, který je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014-2020, jehož cílem je investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Ing. Martin Ticháček

krmivářský konzultant

NOVÁ PALETIZAČNÍ LINKA

Nová paletizační linka.pdf (120 kB)
Novinky