MENU

NOVINKY VE VÝROBĚ BALENÝCH KRMNÝCH SMĚSÍ

15. 02. 2021

Novinky ve výrobě balených krmných směsí
Zájem chovatelů o balená krmiva se stále zvyšuje. Jistě se na tom podílí více faktorů, rozhodně
je asi prvotní snaha zajistit si nejčerstvější možný zdroj kvalitního masa a vajec pro svou vlastní
potřebu. Protože výroba balených krmiv je segmentem výroby, na kterém je založena nabídka
vlastních prodejen MJM, věnujeme stále více pozornosti této výrobě. Dlouhodobá výborná
kvalita krmných směsí dodávaných našim odběratelům je prezentována i jejich balením a
logistikou.
V minulém roce jsme zavedli balení krmiv do pytlů v přírodní barvě papíru bez jeho bělení
zatěžující životní prostředí. Rovněž jsme v tomto ekologickém trendu použili minimum barev,
jejichž stálou složkou je množství těžkých kovů. Po doplnění celoplošné mikro perforace pro
podstatné snížení jejich klouzavosti na paletách a při dopravě tak máme ideální recyklovatelný
materiál pro balení našich krmiv.
Naše firma je samozřejmě zapojena do systému sběru a recyklace obalových odpadů
provozovaným společností EKO-KOM a.s.
Tento rok bude jako součást investic do výrobny krmných směsí a také investice do logistiky
výroby a dopravy krmných směsí. Byli jsme úspěšní v 10. kole Programu rozvoje venkova
a uspěli jsme s projektem Modernizace zpracovatelského podniku, v operaci 4.2.1.
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, který je financován z rozpočtu
České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014-2020.
Cílem je investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty
zemědělských produktů.
Automatická pytlovací linka, která je v provozu v naší firmě, je schopna krmiva naplnit dle
požadavků a objemových hmotností krmiv v rozmezí 10 – 20 kg. Proto jsme přistoupili k výběru
paletizačního zařízení, jako dalšího nezbytného kroku pro zajištění požadavků našich
zákazníků.
Po výrobě, instalaci a odladění paletizační linky budeme moci zvednout naši produkci balených
krmiv. Časový harmonogram investic nám umožní začít přípravné práce na jaře tohoto roku,
abychom v létě mohli uvést linku do plného provozu.
Nová paletizační linka připraví palety k další dopravě ve vyšší kvalitě než dosud. Automatizací
tohoto procesu získáme kvalitněji a rychleji uložené pytle pro naše zákazníky a v neposlední
řadě lepší pracovní podmínky pro naše zaměstnance. Rovněž posílí naši
konkurenceschopnost na v současné době velmi se rozvíjejícím trhu balených krmiv.
Ing. Pavel Raška,
ředitel divize krmných směsí

NOVINKY VE VÝROBĚ BALENÝCH KRMNÝCH SMĚSÍ

web Novinky ve výrobě balených krmných směsí.pdf (119 kB)
Novinky