MENU

Lihovar

Lihovar byl vybudován v roce 2003 v areálu Krnovské škrobárny za účelem zpracovávat obilný škrob, který vzniká jako produkt škrobárenské produkce. Ten je následně přečerpáván do lihovaru k následnému zpracování.

Lihovar je orientován na výrobu jemného kvasného rafinovaného, pouze a jen obilného lihu v kvalílě odpovídající pro výrobu léčiv (atest dle ev ropského lékopisu Ph EURG), dále pro potravinářský a chemický průmysl. Roční kapacita lihovaru představuje výrobu cca 1,4 mil. litru absolutního alkoholu.

Kvalita jemného lihu je denně kontrolována analýzou na plynovém chromatografu a nedílnou součástí každé dodávky je atest o výrobku.

Expedice lihu je realizována buď osobním odběrem nebo potravinářskou autocisternou (cca 22 000 laa), popř. je možné využití vagónové cisterny na vlastní firemní vlečce.

Produkty:

  • líh kvasný rafinovaný obilný jemný 96,7%
    (kvalita odpovídá evropskému lékopisu Ph. Eur. 7.0)
  • líh kvasný technický 95%


Certifikáty

Lihovar má zpracovanou směrnici HACCP (vrcholová směrnice k systému kritických bodů), na jejímž základě provádí: výrobu, nápravná opatření, vedení evidence a dokumentace.