MENU

KOMPLEXNÍ SLUŽBY


Komplexní služby v našem podání představují kompletní servis, který poskytujeme našim zákazníkům v rámci aplikačních technologií.


„Komplexní služba“ znamená

 • Mapování potřeby hnojení, plány hnojení v rámci systému PREFARM®
 • Zajištění kvalitního zboží, jeho ošetření a skladování do doby aplikace
 • Zajištění logistiky a manipulace až na pole
 • Aplikace specializovanou moderní technologií Challenger, vždy s možností variabilní aplikace řízené GPS


Aplikace

 • Aplikace kapalných průmyslových hnojiv
 • Aplikace pevných hnojiv
 • Aplikace pesticidů
 • Vápnění


Distribuce

 • Provádíme distribuci kapalných hnojiv DAM 390, SAM 240.


Nabídka

 • Skladování
 • Přeprava
 • Manipulace
 • Aplikace


Jako jedna z mála firem v ČR umíme aplikace
jak standardní, tak i prostorově variabilní dle výstupů ze systému PREFARM®.


Dále nabízíme:

Skladování hnojiv ve flexitancích spolu se zásobovací službou.


KONTAKT