HNOJIVO LITOFOLVýhody

  • všechny živiny jsou v plně rozpustných aktivních formách
  • řeší akutní nedostatek chybějících živin v době obtížného příjmu kořenovým systémem
  • možné použití i pro tzv. startovací efekt (po jeho aplikaci spolu s pesticidy dojde u rostlin ke zvýšené fyziologické aktivitě a v jejím důsledku nastane vyšší příjem živin kořenovou soustavou)
  • nízké pořizovací náklady (prodejní cena je cca o 30 % nižší než u ostatních hnojiv s obdobným živinovým obsahem)
  • mísitelnost téměř se všemi přípravky na ochranu rostlin a morforegulátory, v případě nejistoty doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti

Litofol zvyšuje fyziologickou aktivitu rostlin, zlepšuje odolnost vůči patogenům, ale především pozitivně ovlivňuje nárůst a kvalitu produkce. Vhodným doplněním živin lze z kvalitativních parametrů ovlivnit např. obsah bílkovin, cukernatost, obsah aromatických látek, konzistenci, skladovatelnost, vyzrávání letorostů a řadu dalších v závislosti na druhu plodiny.

Termín aplikace

Vhodnou variantu hnojiva Litofol® lze stanovit na základě ARR. V případě, že tyto rozbory rostlin nejsou k dispozici, je vhodné se přiklonit k výběru dle náročnosti jednotlivých plodin. V tomto případě je možné obecně doporučit LITOFOL+ pro všechny obiloviny. LITOFOL+B a LITOFOL mikroelements k náročnějším rostlinám, jako jsou řepka ozimá, cukrovka, mák. Doporučený termín aplikace: v průběhu celé vegetace při společné aplikaci s pesticidy. LITOFOL active: pro všechny plodiny, pro regeneraci porostu po stresu, pro zvýšení počtu produktivních odnoží, zlepšení vytality rostlin

Lze použít i v neředěné koncentraci, ale pouze s ohledem na stav porostu a povětrnostní podmínky. Teploty by v době aplikace a několik následujících dní po aplikaci neměly klesnout pod 5°C. Před aplikací spolu s pesticidy doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti.


Nabízíme 4 varianty LITOFOLU

KONTAKT

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.