HNOJINO FERTIKOMPLEX®


Granulované směsné hnojivo pro předseťové hnojení (popř. hnojení v průběhu vegetace), které vychází z rozdílných požadavků polních plodin na jednotlivé živiny. Nabízí jednoduché výživářské řešení, které zohledňuje jak nároky jednotlivých plodin, tak i zásobu půdních živin na každém stanovišti. Kromě základní nabídky hnojiv Fertikomplex jsme schopni recepturu přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka.


Výhody

  • jednoduchá aplikovatelnost minimálně 5-ti živin při jednom pojezdu
  • nižší cena cca až o 20 % na srovnatelné plodinové řešení
  • vyvážený obsah základních živin NPK
  • dostatečný obsah hořčíku a síry, zajišťující hlavně kvalitativní parametry
  • živiny jsou ve snadno přístupných formách pro rostlinu

Hnojiva Fertikomplex® vytváří v půdě optimální podmínky pro to, aby rostliny s postupným rozvojem kořenového systému měly zajištěnou v půdě dobrou zásobu přístupných živin a mohly tak využít v maximálně možné míře svůj genetický potenciál. Díky širokému spektru zastoupení jednotlivých živin do značné míry eliminují riziko z nedostatečné výživy jak základních prvků (N, P, K, Mg, S, Ca), tak v případě FERTIKOMPLEX mikroelements i mikroprvků (B, Cu, Mo, Zn).


Základní nabídka Fertikomplex®

KONTAKT

Ke stažení