SPOLEČNOSTI


Nedílnou Součástí MJM Litovel a.s. jsou společnosti
zabývající se zemědělskou prvovýrobou.


Tršická zemědělská, a.s.

Tršice 75
783 57 Tršice

e-mail: vychodil@trsicka.cz
telefon: 603 811 208
web: www.trsicka.cz

Tršická zemědělská, a.s. je zemědělská farma zabývající se zemědělskou  prvovýrobou. Její základní specifikací je výroba a prodej komodit jako je pšenice ozimá a řepka ozimá. Dalším nosným programem  prvovýroby je pěstování chmele asi na 50 ha půdy. Pěstovanou odrůdou je Žatecký poloraný červeňák, odrůda Sládek a Premiant.

VEPASPOL Olomouc, a.s.

Paseka 270
783 97 Paseka

e-mail: ustrnul@mjm.cz
telefon: 602 784 405
web: www.vepaspol.cz

Farma s úzkou specializací na výrobu vepřového masa a odchov selat. Produkce plemenných prasniček pro obnovu vlastního stáda prasnic. Výroba vepřového masa a produkce plemenného materiálu  na bázi uzavřeného obratu stáda systémem turnusů u všech hmotnostních kategorií prasat. V současné době se společnost zaměřila na výkrm jatečných prasat s nákupem selat ze zahraničí. Krmení zvířat probíhá systémem řízené výživy podle růstové křivky.

Hanácká zemědělská a.s.

Dolany 316
783 16 Dolany

e-mail: hzasdolany@volny.cz
telefon: 585 396 210
web: www.hzas.cz

Hanácká zemědělská, akciová společnost Dolany hospodaří na zemědělské půdě o souhrnné výměře 1.900 ha (1.600 ha orné půdy a 300 ha TTP). Pozemky se nacházejí v souvislém pásu mezi městy Olomoucí a Šternberkem.

Společnost se zabývá v zemědělské prvovýrobě ze 2/3 rostlinnou výrobou a z 1/3 živočišnou výrobou. Dále poskytujeme zemědělské služby - pronájem sklízecí techniky (kombajny, řezačka), setí a ošetřování plodin RV. Současně poskytujeme služby v oblasti opravárenství zemědělských strojů.