Komodity

Nákup a prodej rostlinných produktů je jednou z nejdůležitějších specializací naší společnosti.
Tato činnost v sobě zahrnuje komplexní zpracování surovin od počátečního nákupu,
přes nejmodernější ověření jakosti v laboratořích, následné ošetření sušením a čištěním,
balení před prodejem odběratelům nebo zpracováním komodit ve vlastní výrobě krmných
směsí či mlýně.

Služby – celoročně zajišťujeme pro naše obchodní partnery: 

 • Výkup
 • Laboratorní rozbory
 • Sušení
 • Čištění
 • Skladování
 • Překládání

Výkup - celoročně

vykupujeme tyto komodity:

zboží pro potravinářské účely:

 • pšenice potravinářská
 • ječmen sladovnický
 • potravinářské žito
 • mák modrý
 • hořčice
 • řepka

zboží pro krmné účely:

 • pšenice
 • ječmen
 • triticale
 • žito
 • oves
 • kukuřice
 • hrách

Ke stažení